Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 17 listopada 2011 roku auto zastępcze z polisy OC sprawcy zdarzenia przysługuje każdemu poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym, jeżeli jest mu ono niezbędne do normalnego, codziennego funkcjonowania.

Każdy pokrzywdzony ma prawo wynająć samochód zastępczy na koszt Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy kolizji, niezależnie od tego, czy służy mu na co dzień do celów zarobkowych, dojazdu do pracy czy jest wykorzystywane całkowicie prywatnie.

  • bezgotówkowo
  • bez kaucji
  • bez limitu kilometrów

Przygotuj jedynie:

  • skan oświadczenia sprawcy o kolizji drogowej
  • skan dowodu osobistego
  • skan prawa jazdy
  • skan karty pojazdu
  • skan dowodu rejestracyjnego Twojego uszkodzonego auta
  • jeśli Policja zatrzymała Twój dowód rejestracyjny – skan potwierdzenia o jego zatrzymaniu