• skan oświadczenia sprawcy o kolizji drogowej
  • skan dowodu osobistego
  • skan prawa jazdy
  • skan karty pojazdu
  • skan dowodu rejestracyjnego Twojego uszkodzonego auta
  • jeśli Policja zatrzymała Twój dowód rejestracyjny – skan potwierdzenia o jego zatrzymaniu